Predstavitev podjetja Prevozi Žižek

Smo privatno podjetje z vizijo, tradicijo in bogatimi izkušnjami na področju mednarodnih prevozov nevarnih snovi ADR v cisternah, Izrednih, kiperskih, volumenskih in rednih prevozov.

Prednost naših storitev je, da lahko vse prevoze, opravimo v celoti s svojimi prevoznimi sredstvi in v lastni organizaciji. V kolikor ne razpolagamo z dovolj lastnih kapacitet smo v vlogi organizatorja projekta ali prevoza v stanju zagotoviti kvalitetne dobavitelje.

Naše podjetje razpolaga z:

  • znanjem in izkušenim kadrom,
  • prevoznimi sredstvi,
  • poslovni prostori,
  • parkirni prostori,
  • servisno delavnico

Vozni park sestoji iz najsodobnejših vlečnih vozil, cistern za kemične tekočine, mega ali kiper polprikolic ter jumbo prikolic opremljen z najsodobnejšo tehnologijo za sledenje in komunikacijo.

V podjetju Prevozi Žižek d.o.o. opravljamo prevozne in logistične storitve pretežno na območju X. in V. evropskega prometnega koridorja na kar vpliva tudi sama geografska lega podjetja. Predvsem smo prisotni na smereh držav EU - Slovenija ter v vse države bivše Jugoslavije in obratno.

Za potrebe projektnih prevozov smo v stanju ponuditi in organizirati prevoz po celem svetu upoštevajoč lastnosti in dimenzije tovora, kakor tudi vrsto prevoza:

  • po kopnem, vodi ali zraku,
  • po cesti, železnici v kombinaciji z morskim, rečnim ali zračnim transportom.

V stanju smo organizirati naklade, razklade in preklade z lastnimi kapacitetami na lokaciji Gornje Bistrice ali drugje v partnerski mreži.